NEDAVNO IZGRAĐENO

SOLARNA ELEKTRANA ZA SOPSTVENU POTROŠNJU

Jedna od elektrana koju smo izgradili u prvom kvartalu 2019. godine nalazi se na krovu fabrike u blizini Beograda i snabdevaće našeg klijenta električnom energijom a ujedno će doprineti smanjenju emisije COշ.

SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU FABRIKE

  • Šimanovci
  • 49,5
  • 2019.
  • Za sopstvenu potrošnju
  • 41 t/godina

Opis projekta

Prema projektu solarna elektrana je postavljena na odgovarajućem mestu na krovu fabrike i služi za sopstvenu potrošnju bez mogućnosti predaje električne energije u elektrodistributivni sistem.

Informacije o projektu

Fotonaponska elektrana koja je izgrađena u Šimanovcima  proizvodi čistu energiju za potrebe smanjenja potrošnje električne energije u fabrici boja JUB.

Konstrukcija na krovu nosi 180 panela snage 275 Wp koji su postavljeni pod uglom od 10°. Za transformaciju jednosmerne struje u naizmeničnu postavljena su 3 invertora marke Fronius – dva od 20 kW i jedan od 8,2 kW.

 

Related Projects