NEDAVNO IZGRAĐENO

SOLARNA ELEKTRANA NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

Na obroncima Fruške gore izgradili smo elektranu koja ima veliki značaj ne samo za vlasnika već i za domaćinstva koja se nalaze u blizini, jer se priključenjem na elektroorman obezbeđuje neophodna električna energija i za okolna domaćinstva

ELEKTRANA NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU

  • Fruška gora
  • 11,74
  • 2019.
  • Za sopstvenu potrošnju
  • 11 t/godina

Opis projekta

Solarna elektrana za proizvodnju električne energije iz sunčevog neakumuliranog zračenja radi smanjenja sopstvene potrošnje

Informacije o projektu

Ideja da vlasnik poljoprivrednog gazdinstva na Fruškoj
gori postavi solarnu elektranu potekla je iz želje da proizvodi, koji će nastati na ovom imanju zahvaljujući energiji iz obnovljivih izvora, imaju zeleni ekološki otisak.

Solarna elektrana je montirana na potkonstrukciji čiji je proizvođač nemačka kompanija aluminijumskih konstrukcijskih sistema K2 sistem, a na nju su postavljeni polukristalni solarni paneli proizvođača Luxor solar, sa pojedinačnom snagom panela od 272 W.

Related Projects