REŠENJE ZA ODRŽIVO I ODGOVORNO POSLOVANJE

SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU

U 2018. godini instalirali smo solarnu elektranu snage 30 KW na krovu zgrade našeg klijenta. Proizvodnjom električne energije iz neakumuliranog sunčevog zračenja postigli smo da klijent značajno smanji potrošnju energije iz elektrobistributivnog sistema.

SOLARNA ELEKTRANA NA KROVU

  • Novi Beograd
  • 30
  • 2018.
  • Za sopstvenu potrošnju
  • 22 t/godina

Opis projekta

Solarna elektrana za proizvodnju električne energije iz sunčevog neakumuliranog zračenja radi smanjenja sopstvene potrošnje

Informacije o projektu

Fotonaponska elektrana koja je izgrađena na Novom Beogradu proizvodi zelenu energiju za potrebe smanjenja potrošnje električne energije u objektu klijenta.

Zahvaljujući brzoj ekonomskoj isplativosti, sve je veće interesovanje kompanija za solarne sisteme koji proizvode energiju bez štetnih emisija, doprinose  ublažavanju klimatskih promena i smanjuju zavisnost od ograničenih konvencionalnih izvora energije.

Related Projects