USLUGE

ODRŽAVANJE

Kompanija MT-KOMEX pruža usluge preventivnog i interventnog održavanja.
Preventivno održavanje solarnih elektrana obavlja se na 6 meseci i obuhvata:

MT-komex-panel-inspection
01
Vizuelnu inspekciju solarnih panela, invertera i sistema za nadzor radi utvrđivanja oštećenja.
02
Inspekciju i verifikaciju ispravnog rada invertora i komponenti invertora (uključujući prekidače, konektore, odvodnike prenapona, itd.)
03
Inspekciju „event log-a“ invertora: da li ima prijavljenih alarma, priroda alarma i radnje koje su potrebne da se eliminišu uslovi alarma.
04
Osnovni pregled svih spojeva invertera pri nazivnom radu i zatezanja spojeva
05
Ispitivanje parametara invertora
inverter
odrzavanje2
06
Osnovnu provjeru svih spojeva PV stringa pod nominalnim radom
07
Merenje svih stringova za celu elektranu
08
Pregled kablova u okviru solarne elektrane
09
Ispitivanje i dotezanje svih spojeva
10
Snimanje svih spojeva i opreme termovizijskom kamerom
11
Ispitivanje gromobranske instalacije i instalacije uzemljenja
12
Dostavljanje pismenog izveštaja o stanju opreme, komponenti i izvršenim merenjima
13
Snimanje i arhiviranje stanja uređaja (opreme)
14
Interventno održavanje podrazumijeva izlazak na teren stručne ekipe sertifikovanih servisera na bilo koju lokaciju u Srbiji u roku od 24 časa
kablovi-1

Zašto da nama poverite vaš projekat

NAŠE ZNANJE

Iza svakog projekta konstrukcije elektrana stoji 30 godina našeg širokog iskustva

VAŠA SIGURNOST

Zato što uvek pružamo najbolje, najisplativije i najbezbednije rešenje shodno okruženju

POUZDAN KVALITET

Glavne odlike našeg rada - odgovornost i efikasnost - pružaju našim klijentima pouzdan kvalitet

Do sada smo izgradili više od 200 solarnih elektrana

sa preko 120 MW instalisane snage

na više od 250.000 solarnih panela

3181

Da li vam je potrebna okvirna procena za izgradnju elektrane?
Pošaljite nam poruku

Pošaljite nam kratak opis ideje, navedite što više konkretnih podataka do kojih ste došli i mi ćemo vam odgovoriti u kratkom roku.