NAŠ PRVI PROJEKAT

SOLARNA ELEKTRANA U KLADOVU

Prvu solarnu elektranu izgradili smo 2013. godine za domaćeg investitora. Ovo je ujedno i najveća elektrana na sunčevu energiju u našoj zemlji koja se nalazi u privatnom vlasništvu. Investitori svakog dana mogu da prate proizvodnju energije pomoću sistema daljinskog monitoringa.

Solarna elektrana na zemlji

  • Kladovo, Srbija
  • 2x990
  • 2013/2014.
  • Plasman u mrežu
  • 2.324 t/godina

Opis projekta

Solarna elektrana za proizvodnju električne energije iz sunčevog neakumuliranog zračenja radi plasmana energije u elektrobistributivni sistem

Informacije o projektu

Solarna elektrana koja je izgrađena u selu Velesnica, u opštini Kladovo, od 2013. godine proizvodi zelenu energiju radi plasmana u elektrodistributivni sistem.

Korišćeni su fotonaponski polikristalni paneli i string invertori radi konverzije jednosmerne struje koja nastaje u solarnim panelima u naizmeničnu struju.

Related Projects