HIBRIDNI SISTEM POVEZIVANJA

ELEKTRANA ZA NAPAJANJE ELEKTROPUNJAČA

Na parkingu kompanije ZF u Pančevu povezali smo solarnu elektranu, postavljenu na nadstrešnici, sa elektropunjačima proizvođača Schneider Electric koji ima ukupno četiri punjačka mesta za srednje brzo punjenje.

ELEKTROPUNJAČI

  • Pančevo
  • 19,44 kW
  • 2019.
  • Napajanje punjača
  • 16 t / godina
  • 2
  • 4
  • 22 kW
  • 2 zidna i 1 samostojeći

Opis projekta

Nadstrešnica sa solarnim panelima i električnim punjačima, koja će korisnicima omogućiti napajanje elektromobila, instalirana je na osam parking mesta u Pančevu. U prvoj fazi, ugrađena su tri punjača.

Informacije o projektu

Solarna nadstrešnica pomaže potrošaču da ostvari značajne uštede, jer smanjuje količinu energije koju potrošač preuzima iz električne mreže pa su manji i iznosi na računu za potrošenu električnu energiju.

Proizvođač Schneider Electric isporučio je tri punjača. Prvi punjač je EVlink Parking sa dva mesta za punjenje, od kojih svako ima kapacitet od 22 kW. Dodatno su montirana, na posebno dizajniranim nosačima za električne punjače, dva punjača Smart Wall Box koji imaju po jedno mesto za punjenje, pojedinačne snage 22 kW.

Related Projects